Nanolfsvillan är ett utrednings- och behandlingshem för familjer med barn.

Beläget i centrala Finspång. Vi tar emot familjer med barn 0-16 år samt blivande föräldrar. Placeringar kan ske enligt SoL och LVU. Vi har beredskap för akuta placeringar.

Vi har ramavtal med merparten av Sveriges kommuner. Utredningstid 7-12 veckor.

Vi har personal med socionom/högskolekompetens dag, kväll, natt och helg.

Vi arbetar med komplexa familjesystem. Problematiken kan handla om anknytning, trauma, omsorg, funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska svårigheter, psykisk ohälsa, våld i nära relation och missbruksbakgrund.

 

Hög kompetens och en stabil personalgrupp med lång erfarenhet skapar:

  • rättssäkra bedömningar med flera professioner runt varje familj
   -socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, pedagoger, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut och psykiatriker

Relationsbyggande förhållningssätt skapar:

 • respekt i relationer mellan personal och familjer
 • möjligheter att få en fördjupad förståelse för familjens möjligheter och svårigheter
 • förutsättningar för rak och öppen kommunikation kring barnets behov

 

Boende i egen lägenhet i kollektiv miljö skapar:

 • en hemlik boendemiljö
 • möjlighet till samvaro med andra familjer
 • trygghet för barn och föräldrar

Lägenheterna har mellan 2-5 rum och eget kök och badrum.

Aktuellt på Nanolfsvillan:

 • Nanolfsvillan erbjuder avgränsade uppdrag. Det kan handla om återförening efter placering, umgängesbedömning eller observationsuppdrag utifrån avgränsade frågeställningar.
 • Vi erbjuder MIM i våra utredningar och behandlingar via leg psykoterapeut.
  – MIM står för Marschak interaction method och är en samspelsbedömning utformad för att fånga hur föräldrar kan tillgodose grundläggande behov hos sitt barn och hur barnet förmår ta emot det föräldern ger barnet.
 • Vi har ledig plats för utredning eller behandlingsplacering. Snabb placering kan genomföras.
 • Vi kan vara behjälpliga kring transport vid placering.

Så arbetar vi

För att nå våra mål arbetar vi på olika sätt och har genom åren arbetat fram metoder och sätt att organisera vårt arbete.

Utredning

Utredningsförfarandet har som övergripande mål att ge en så heltäckande bild som möjligt av familjens situation och deras framtidsmöjligheter.

Behandling

Vi utformar behandling av individen/familjen utifrån uppdraget vi får.