Välkommen till Nanolfsvillan

 

Nanolfsvillan är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) beläget i Finspång i Östergötland. Nanolfsvillan startades som HVB-hem 1986 av Stina och Rickard Svensson.

 

Vi arbetar med familjeutredning, familjebehandling och skyddsplaceringar. Vi kan även, i mån av plats, ta emot akutärenden.

 

Nanolfsvillan har totalt plats för 8 familjer.

Familjen bor i egen lägenhet. Ursprungstanken när man bor på Nanolfsvillan är att man sköter sitt eget hushåll med de förekommande sysslor som det innebär att ha ett eget boende, såsom ekonomi, inköp, matlagning, städ och tvätt.

 

Personal finns på Nanolfsvillan dygnet runt.

Nanolfsvillan

Nanolfsvillan tar emot familjer, ensamstående med barn och gravida kvinnor, omhändertagna enligt bl.a. SoL och LVU. Vi arbetar med fokus på föräldraskapet. Bakgrundsproblematik kan vara psykisk och psykosocial problematik, relationsproblematik, missbruksbakgrund eller kriminell bakgrund.

Så arbetar vi

För att nå våra mål arbetar vi på olika sätt och vi har genom åren arbetat fram metoder och sätt att organisera arbete som vi ser hjälper oss att tillsammans nå målen.

Behandling hos oss

Vi strukturerar det miljöterapeutiska arbetet i en individuell/familjedel och en kollektiv del. Utifrån den enskilda behandlingen av individen/familjen så arbetar vi utifrån uppdraget vi får.

Våra utredningar

Utredningsförfarandet har som övergripande mål att ge en så heltäckande bild som möjligt av familjens situation och deras framtidsmöjligheter.