Välkommen till Nanolfsvillan

 

Nanolfsvillan är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) beläget i Finspång i Östergötland. Nanolfsvillan startades som HVB-hem 1986 av Stina och Rickard Svensson.

 

Vi arbetar med familjeutredning, familjebehandling och skyddsplaceringar. Vi kan även, i mån av plats, ta emot akutärenden.

 

Nanolfsvillan har totalt plats för 8 familjer.

Familjen bor i egen lägenhet. Ursprungstanken när man bor på Nanolfsvillan är att man sköter sitt eget hushåll med de förekommande sysslor som det innebär att ha ett eget boende, såsom ekonomi, inköp, matlagning, städ och tvätt.

 

Personal finns på Nanolfsvillan dygnet runt.

Nanolfsvillan

Nanolfsvillan tar emot familjer, ensamstående med barn och föräldrar som väntar barn. Vi arbetar med fokus på föräldraskapet. Bakgrundsproblematik kan vara psykisk och psykosocial problematik, relationsproblematik, missbruksbakgrund mm.

Så arbetar vi

För att nå våra mål arbetar vi på olika sätt och har genom åren arbetat fram metoder och sätt att organisera vårt arbete.

Utredning

Utredningsförfarandet har som övergripande mål att ge en så heltäckande bild som möjligt av familjens situation och deras framtidsmöjligheter.

Behandling

Vi utformar behandling av individen/familjen utifrån uppdraget vi får.