Akutplacering

Nanolfsvillan har beredskap för att ta emot familjer akut och vi har bemanning dygnet runt. Vi arbetar även med kortare, flexibla placeringar – t.ex. stöd och motivationsbehandling inför fortsatt stöd i hemkommun Vi tar även emot asylärenden samt erbjuder skyddat boende.