Behandling

Behandlingsarbetet

Vi arbetar utifrån uppdrag från socialtjänsten och utgår sedan från individuellt anpassade genomförandeplaner. Genomförandeplanerna revideras under behandlingens gång. Detta görs i samråd med boende och uppdragsgivare.

Behandlingsarbetet utgår från barnens behov och föräldrarnas resurser. Nanolfsvillan har erfarenhet av behandlingsarbete med familjer sedan 1986.

Vi har givna rutiner och regler som gäller för boende.

Nanolfsvillan började sitt behandlingsarbete utifrån en psykodynamisk grund men har sedan dess kompletterat detta med systemteoretiskt tänkande, kognitivt förhållningssätt, traumaforskning mm. BBIC (Barnets Behov i Centrum)  bidrar med en ram för arbetet.

Att bo på Nanolfsvillan

Boende på Nanolfsvillan bor i egna lägenheter och har också tillgång till gemensamma lokaler såsom matsal, kök, vardagsrum, lekhörna, hobbylokal, bubbelbadkar och bastu. På Nanolfsvillan finns också två trädgårdar med goda möjligheter för barn att leka.

Våra boende möjlighet att utan egen kostnad utnyttja näraliggande AKTIV Hälsocenter för friskvård och rehabilitering.