Historik & Utveckling

Historik & Utveckling

 

Nanolfsvillan grundades 1986 av Stina och Rickard Svensson. De hade under flera decennier arbetat som familjehem och även tagit emot föräldrar med barn vilket var en ovanlig placeringsform på 80-talet.

 

Nanolfsvillan började i liten skala men redan i början på 90 talet växte det rejält med både fler byggnader och fler anställda. Solglimten, vår pedagogiska verksamhet, startades upp.

 

Under 90-talet och en bit in på 2000 så var det vanligt med långa placeringstider och missbruk var relativt vanligt i problembilden.

 

I slutet av 90-talet började högskoleutbildad personal rekryteras och från 2003 var det ett anställningskrav. 2001 började Nanolfsvillan med utredningar av föräldrars omsorgsförmåga som har blivit dagens vanligaste placeringsform.

 

2007 tog Jonas Wahlsten över som föreståndare när Stina trappade ner för att gå i pension 2009. Under de följande 15 åren så har Nanolfsvillan jobbat hårt för att anpassa verksamheten till de krav och önskemål som ställs från uppdragsgivare samtidigt som vi har velat behålla vår humanistiska grundsyn där vi ofta lyckas få de boendes förtroende även när tuffa beslut behöver tas.

 

2020 anställs Josefina Markskog som biträdande föreståndare, hon har en gedigen bakgrund inom socialtjänsten och som enhetschef i Norrköpings kommun. 2022 tar hon över rollen som föreståndare.

 

Fram till och med 2023 har ca 400 familjer varit placerade på Nanolfsvillan.