Historik & Utveckling

Historik & Utveckling

 

Nanolfsvillan startades 1986 som HVB-hem av Stina och Rickard Svensson. Stina Svensson hade sedan många år arbetat som familjehem och märkte att det i flera fall var svårt att nå framgång utan att involvera föräldrarna och fick då ett HVB-tillstånd för att arbeta med föräldrar och barn tillsammans.

 

Verksamheten kom efter några år att utökas med personal. De som först anställdes utbildades så småningom till hemterapeuter och det var runt denna yrkesroll som arbetet strukturerades. En yrkesroll som i korthet utgick ifrån att praktiskt arbeta i hemmiljön för att upprätthålla och stödja en fungerande vardag och att pedagogiskt och terapeutiskt arbeta med de förändringar som ingår i målen med familjens vistelse på Nanolfsvillan.

 

1990 så knöts en familjeterapeut och en handledare till verksamheten. ”Villan” började också ta emot pappor. Stina och Rickard flyttade ut från huvudbyggnaden 1991.
1992 utökades platsantalet och psykolog knöts till Nanolfsvillan för utredningar och handledningar.
1995 tillkom dagislokal, 1998 gjordes nyanställningar och verksamheten knöt fler konsulter till sig bl.a. en psykiatriker. 1999 fick förskolan nya lokaler och år 2001 började Nanolfsvillan att arbeta med utredningar.

 

Vi har traditionellt arbetat för att lära de boende mer om hur det fungerar i vårt samhälle och i ett vanligt familjeliv. Vårt arbete med familjen har inslag av såväl stödjande, pedagogiska och terapeutiska insatser. Fram till och med 2021 har c:a 350 familjer bott hos oss.

 

Under 2000-talet så har Nanolfsvillans verksamhet successivt anpassats till att det blivit vanligare med kortare placeringstider och att efterfrågan på utredningar har ökat. 2006 gjordes en organisationsförändring och den nya organisationen bedömdes vara lämpligare utifrån kvalitetssynpunkt. Tyngdpunkt lades på att öka utbildningsnivån hos personalen.