Ramavtal

Nanolfsvillan har ramavtal med ca 200 kommuner.

Teori & metod

 

Vår grundidé för behandlingen är att relation och tillit är fundamentalt för en positiv förändring. Vi arbetar med en anknytnings- och systemteoretisk grundsyn. Det dagliga arbetet vilar i den miljöterapeutiska vardagen med en hållande dagstruktur och ADL-träning. Barnen blir delaktiga i sin behandling genom enskilda samtal, medverkan vid behandlingskonferenser, månadsrapporter och husmöten.

 

Under tiden på Kåjan undersöks samspelet mellan barnets omgivning och dess egna reaktioner/beteenden. Syftet är att få kunskap om hur barnet påverkar och påverkas av sin omgivning. Analysen gör det lättare att planera behandlingen med hänsyn till barnets egenart, familjen och miljön i övrigt. Det är viktigt för oss att se barnet i sitt sammanhang och i behandling ta hänsyn till alla delar i barnets omgivning.

 

Barnets familj och nätverk ingår i barnets helhet och tas därför alltid med i viss behandling utifrån vilka behov som finns och vad som är lämpligt. Det finns möjligheter för familj och vänner att komma på besök och det finns även möjligheter för övernattning.